Bankgegevens Diaconaat en ZWO Bankgegevens Diaconaat en ZWO

ZWO-commissie Protestantse Gemeente Hoek
St. Hubrechtstraat 1
4542 AM  Hoek.
Bankrekening bij Regiobank: NL46 RBRB 0852 2240 36

terug