Actie Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020
De actie Kerkbalans 2020, die in januari is gehouden, heeft tot nu toe €45,000 opgebracht. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Een speciaal dankjewel aan alle vrijwilligers die in deze twee weken voor onze kerk op pad zijn geweest.

Namens de Kerkrentmeesters, Wim de Putter
terug